Powered by Smartsupp

GDPR

Zásady práce s vašimi údaji
 
Jsme společnost AQM. s.r.o.
 
Provozujemee-shop na webových stránkách https://www.probiotickakava.cz/
 
Pro prodej zboží a provoz našich webovýchstránek zpracováváme některé osobní údaje.
 
Zpracování osobních údajů upravuje zejménanařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 oochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ovolném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení oochraně osobních údajů) („GDPR“)
 I.             Zpracování osobních údajů
 
A.    Zpracování osobních údajů v případě použitíkontaktního formuláře
 
Pokud poptáváte naše produkty aslužby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvímpoptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, adresa, telefon, město,ulice, země, PSČ.
    
     Z jakéhodůvodu?
            Kontaktujemevás přes ně pro další domluvu ohledně zboží
 
            Nazákladě, jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základěčl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření předuzavřením smlouvy na vaši žádost.
 
            Jakdlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budemezpracovávat nejdéle rok od naší poslední komunikace.
 
B.     Zpracování osobních údajův případě nákupu
 
Pokud u nás nakoupíte, budemepracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno,příjmení, adresa, telefon, město, ulice, země, PSČ.
 
     Z jakéhodůvodu?
Osobní údaje potřebujemezpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktníúdaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky,případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.
 
Osobní údaje budeme dálezpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavněpro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).
 
            Na základě, jakého právníhodůvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základěčl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR –plnění naší právní povinnosti.
 
            Jak dlouho budeme osobní údajezpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté rok od posledníhoposkytnutí takové služby nebo dodání zboží.
 
C.    Newslettery (obchodní sdělení)
 
Pokud jste nakupující zákazník anezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu prorozesílku našich novinek.
 
            Na základě, jakého právníhodůvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákonač. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám topři nákupu nezakázali.
 
            Jak dlouho budeme osobní údajezpracovávat?
5 rok/let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílkyse můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte nae-mailu: probiotickakava@seznam.cz
 II.           Kdo se k datům dostane?
 
Vašedata zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby,které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našehoe-shopu. Jsou to:
·      provozovatele-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná uMěstského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
·       společnosti podílející se na expedicizboží (AQM s.r.o.)
·       společnosti podílející se naexpedici plateb (AQM s.r.o.)
·       poskytovatel e-mailingové služby(AQM s.r.o.)
 
 
Osobní údajezpracováváme pouze na území Evropské unie.III.         Co byste dál měli vědět
 
V naší společnosti nemámejmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
V naší společnosti nedocházík rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
 IV.         Používání souborů cookies
 
Cookies jsoutextové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našichwebových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně přikaždé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovoustránku, která je rozpozná. 
 
Soubory cookiesplní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami,zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele.Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobenéVaší osobě a Vaším zájmům.
 
Na webovýchstránkách používáme následující cookies:
·     Nezbytnécookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásitse do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tatokategorie cookies se nedá zakázat.
·     Analytické/statistickécookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků asledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovatzpůsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadnonajít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozímsouhlasem.
·     Reklamnícookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamua další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tytosoubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 
Upozorňujeme,že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněžpoužívat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webovýchstránkách.
 
Používanésoubory cookies:
 
Technický název
Vydavatel
Účel o popis cookies
Doba trvání
Facebook Pixel
Facebook
měření
Permanentní
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalšíinformace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvímjednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje provývojáře.
 
Souhlas můžebýt vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookieliště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetovéhoprohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.
 
Dalšíinformace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete nanásledujících odkazech:
·     InternetExplorer - https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
·     GoogleChrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
·     Firefox- https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
·     Safari- https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac
·     Opera- https://help.opera.com/cs/latest/security-and-privacy/
·     MicrosoftEdge - https://docs.microsoft.com/cs-cz/sccm/compliance/deploy-use/browser-profiles V.           Vaše práva v souvislosti se zpracovánímosobních údajů
 
 
NařízeníGDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vašeosobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům anechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po násv určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máteprávo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmulze vznést námitku.
 
Pokudsi myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadupro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit nasoud.
 
Tytopodmínky jsou účinné od 1.1.2023